THEY WORKED

Current Executive Committee of HAU Mountaineering Club


President: Dr. Dharam Singh Chopra


Secretary: Mr. Nikhil Singh


Advisors:

Dr. S S Siwach, College of Agriculture

Dr. Naresh Jindal, College of Veterinary Sciences

Dr. Harish Gulati, College of Animal Sciences

Dr. Sudhir Kumar, College of Basic Sciences


Joint Secretary:

Mr. Pardeep Duhan

Mr. Vipin Saini

Mr. Amit Nain

Ms. Poonam Jakhar


Treasurer:

Mr. Shakti Singh


Executive Members

Mr. Pawan Chahal

Mr. Mayank Sharma

Mr. Balvinder Nehra

Ms. Anjali Yadav

Mr. Puneet Bhatia


From Yester Years


President

R.K. Sethi 1971-81

Shanti Sarup 1982-84

Deepak Grover 1984-90

Dharam Singh Chopra 1990-Present

Vice President

S.S. Nehra 1974-75

Ripan Kumar 1975-76

Anil Mukhi 1976-78

Balbir Singh 1978-80

Dev Dutt Sharma 1980-81

R.S. Kairon 1981-84

Harish Gulati 1986-88

Satyapal Khokhar 1988-92

Ramesh Goyal 1992-93

Pavneesh Madan 1993-94

Sanjit Rathee 1994-96

Jai Raj Dhanda 1996-98

Ravi Gupta 1998-99


General Secretary

R. K. Sethi 1971-73

Brij Pal Singh 1973-74

Azad K. Kaushik 1974-77

Deepak Grover 1978-81

Ajay Sharma 1982-83

Parmod Manocha 1983-84

Satyapal Khokhar 1986-88

Baldev Gulati 1988-90

Ramesh Goyal 1990-92

Pavneesh Madan 1992-93

Sanjit Rathee 1993-94

Jai Raj Dhanda 1994-96

Ravi Gupta 1996-98

Ajit S Nehra 1998-2001

Ajay Kumar Bhar 2001-2002


Financial Secretary

Deodass Meenowa 1974-76

Anil Mukhi 1976-77

P.P. Gupta 1977-80

S.S. Makkar 1980-81

Balbir Singh 1981-84

Baldev Gulati 1986-88

Ramesh Goyal 1988-90

Dev Vrat 1990-92


Joint Secretary

Ripan Kumar 1974-75

Baljeet Singh 1975-76

Kalpana Kaul 1976-78

Manjeet Sethi 1977-79

Pinky Chaudhary 1978-79

Seema Bansal 1979-80

Uma Kant 1979-80

G.S. Gill 1980-81

S. Dhingra 1980-81

Jagdeep Malik 1981-83

Subhash Kajal 1983-84


College of Agriculture

Devender Kairon 1986-88

Devvrat 1988-90

Ashok Balyan 1990-92


College of Veterinary Sciences

O.P. Mandiya 1986-87

Naresh Jindal 1987-88

Abhineet Subhash 1988-90

Pavneesh Madan 1990-92


College of Home Sciences

Anita Dahiya 1986-87

Ella Grover 1987-88

Mamta Aggarwal 1988-90

Sapan Sareen 1990-92


Executive Members

M.K. Gupta 1974-75

A.S. Redhu 1974-76

Ram Chander 1974-76

P.C. Chhabra 1975-76

Anju Datta 1975-76

Kalpana Kaul 1975-77

Pramod Mehta 1975-77

Yash P. Grover 1976-78

V. Sobti 1976-77

B. Singh 1976-78

N. Dhir 1976-78

R.P. Vashishtha 1976-77

Sunil Sood 1977-79

Suneeta Madan 1977-79

K. Bajaj 1977-79

D.D.K. Sharma 1977-80

S. Bansal 1978-79

V.S. Beniwal 1978-79

B.S. Chauhan 1978-79

A. Taneja 1979-80

A. Setia 1979-80

R. Batra 1980-81

M. Juneja 1980-81

K.S. Dangi 1980-81

N. Kumar 1980-81

A. Sangwan 1980-81

A. Jain 1980-81

R. Arora 1980-81


College of Agriculture

Rajender Kumar 1986-87

Ramesh Goyal 1986-87

Sanjay Thakral 1986-88

Amarjit Malik 1988-90

Ashok Balyan 1988-90

Amarjeet Malik 1990-92


College of Veterinary Sciences

Naresh Jindal 1986-87

Dinesh Sharma 1986-87

Abhineet Subhash 1987-88

Ranjit Kharb 1988-92

Rakesh Gandhi 1988-89

Pavneesh Madan 1989-90


College of Home Sciences

Ella Grover 1986-87

Seema Sharma 1986-87

Kanchan 1987-90

Sapan Sareen 1987-90

Rashmi 1988-90

Meeta Yadav 1990-92


College of Animal Sciences

Girish Kalra 1986-87


Advisors

H.K.L. Tandon 1973-75

M.L. Batra 1974-75

V. Kumar 1974-76

R.K.P. Gupta 1976-79

B.D. Garg 1979-80

M. L. Madan 1976-78

S.S. Tonk 1975-78

S.S. Bisla 1977-78

B.S. Dhankar 1978-81

D.K. Grover 1974-77: 80-81

Indu Grover 1974-78

S. Rakheja 1979-81

R. K. Sangwan 1976-81

A.S. Virk 1979-81

P.K. Sharma 1977-78

A.K. Kaushik 1980-81

D.S. Tonk 1980-81

K. Gupta 1980-81


College of Agriculture

Sushil Kharinta 1986-90

D.S. Tonk 1986-92

S.S. Siwach 1986-92

O.P. Chaudhary 1991-92


College of Veterinary Sciences

S.R. Garg 1986-88, 91-92

R.K. Jain 1986-88

N.K. Mahajan 1988-91

Sandeep Gera 1988-92

Meenakshi Kakkar 1988-92


College of Home Sciences

Omwati Sheokin 1986-88

Sudesh Gandhi 1988-90

Santosh Khokhar 1991-92

Nishi Sethi 1991-92


College of Animal Sciences

Sunil Kalra 1986-92

Diwakar Sharma 1989-92

Pradeep Godara 1991-92


College of Basic Sciences

D.S. Chopra 1986-90

V.P. Sablok 1986-90